ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

ΕφαρμογέςCustom

H Laoudis Foods SA ανέθεσε στην Know how Consulting την υλοποίηση του Έργου WMS των αποθηκών της. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού (ασύρματο δίκτυο, φορητά τερματικά, barcode printers, κλπ) και λογισμικού με στόχο την αυτοματοποίηση της διαχείρισης των αποθηκών.
Το έργο έρχεται σαν επέκταση του Entersoft ERP και της φορητής παραγγελιοληψίας των Πωλητών, που λειτουργούν με επιτυχία σήμερα.