ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

ΕφαρμογέςCustom

Entersoft Expert

 


 

Τo Entersoft Expert® είναι το πλέον σύγχρονο λογισμικό υποστήριξης της διοίκησης για τον έλεγχο και την ανάπτυξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αντικαθιστά σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε υπάρχον λογισμικό εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης και προσφέρει άμεση πληροφόρηση, απλότητα και ευχρηστία καθώς και ενοποίηση των δεδομένων μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρισης.

Απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαφοροποιείται σημαντικά από άλλα αντίστοιχα προϊόντα τόσο λόγω των έτοιμων μοντέλων οργάνωσης που εμπεριέχει όσο και λόγω της τεχνολογικής του ανωτερότητας, αφού είναι το μοναδικό που βασίζεται εξ ολοκλήρου στο νέο διαδικτυακό περιβάλον Microsoft .Net.

Είναι ανεπτυγμένο από την πλέον έμπειρη ομάδα με βαθιά γνώση των ιδιαίτερων αναγκών της Ελληνικής επιχείρησης, εικοσαετή και πλέον εμπειρία από την υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εκμετάλλευση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας.

Το Entersoft Expert εγγυάται την άμεση και απρόσκοπτη μετάβαση της εταιρείας σας από οποιοδήποτε τυποποιημένο λογισμικό εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης ή παραθυρική εμπορολογιστική εφαρμογή, χωρίς απώλειες στοιχείων και αναταραχή της εύρυθμης λειτουργίας σας. Επιπλέον προσφέρει από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, νέες βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση και ένα ευρύ φάσμα νέων, πλούσιων και πολυσύνθετων πληροφοριών για την λήψη δύσκολων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η υιοθέτηση στο προϊόν των προτύπων επικοινωνίας με το χρήστη που έχει θεσπίσει το Microsoft®Office, επιτρέπει την άμεση προσαρμογή των χρηστών στο νέο σύστημα και την αξιοποίηση της πλούσιας ενσωματωμένης λειτουργικότητας από την πρώτη μέρα λειτουργίας της εγκατάστασης.

Τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προϊόντος είναι :

  • Η ενσωμάτωση και ενιαία παρουσίαση των πληροφοριών όλων των τμημάτων μίας επιχείρισης σε ένα ενιαίο σύστημα (Πωλήσεις, Αποθήκη, Διανομή, Service, Λογιστήριο κλπ).
  • Η πλούσια λειτουργικότητα και οι βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές που έχουν ενσωματωθεί στο προϊόν, ως αποτέλεσμα της εμπειρίας από την υλοποίηση ERP έργων σε μεγαλύτερες εταιρείες.
  • Το πιο πλήρες σύνολο από έτοιμες αναφορές διοίκησης (MIS reporting).
  • Η αυτόματη και συνεπώς άμεση μετάβαση από οποιαδήποτε άλλο τυποποιημένο προϊόν λογισμικού εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης.
  • Το χαμηλό κόστος και ο γρήγορος χρόνος προσαρμογής της επιχείρησης στο νέο τρόπο λειτουργίας.
  • Η απλότητα της χρήσης του προϊόντος και η αμεσότητα στη λήψη της πληροφορίας.
  • Τα ενσωματωμένα Yποσυστήματα Διαχείρισης Έργων, Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας (C.R.M.) και Διαχείρισης Εγγράφων που δίνουν τη δυνατότητα για πλήρη κάλυψη των αναγκών οργάνωσης μίας επιχείρισης.
  • Η άμεση διαδικασία υποστήριξης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης νέων εκδόσεων από το Internet (LiveUpdate) καθώς και της παροχής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

 

Το Entersoft Expert® έχει καθημερινά άμεση και θετική απήχηση στην ελληνική αγορά επιχειρηματικού λογισμικού. Εκατοντάδες επιχειρήσεις στηρίζουν τη λειτουργία τους στο σύστημα, ενώ δεκάδες πιστοποιημένοι συνεργάτες σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας εγκαθιστούν και υποστηρίζουν το προϊόν.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Entersoft Expert κατεβάστε το Entersoft Expert Brochure