ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

ΕφαρμογέςCustom

Η Know how Consulting πιστοποιήθηκε ως προς την δεξιότητα υλοποίησης Entersoft CRM έργων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία μας είναι μια από τις 3 εταιρίες που τεχνικοί της πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης στην Νότια Ελλάδα.