ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

ΕφαρμογέςCustom

Εταιρικό Προφίλ.

 


 

 

Το όραμά μας

Να παρέχουμε Outsourcing ΙΤ Consulting με την κορυφαία ποιότητα της αγοράς

Οι άνθρωποί μας

Επιλέγουμε τα Στελέχη μας με βάση τις γνώσεις τους, την ομαδικότητα, την ποιότητα του χαρακτήρα τους και την ικανότητα στην επικοινωνία. Τους εκπαιδεύουμε διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και δεξιότητες.

Μοντέλο εξυπηρέτησης

Για κάθε Πελάτη δημιουργείται μια Ομάδα Εργασίας (Account Manager και Consultants) με βάση τις υπηρεσίες που ο Πελάτης έχει επιλέξει να του παρέχουμε.

Η Ομάδα Εργασίας προτείνει,σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του Πελάτη.

 

Οικονομικά Στοιχεία